Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawca treści Wydawca treści

Most nowych technologii

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali nową technologię budowlaną, Zarząd Dróg Wojewódzkich wykorzystał ją i powstał most wykonany według nowatorskich rozwiązań. Budowla powstała w ciągu drogi...

Reprofilacja dźwigara kablobetonowego

W czerwcu 2013 roku w laboratorium EMPA wykonana została reprofilacja dźwigara kablobetonowego przeznaczonego do wzmocnienia. Do reprofilacji wykorzystano zaprawę typu PCC AP UVM 8 nakładaną metodą...

Badania przyczepnościowe zapraw typu PCC oraz kompozytu CFRP

Na przełomie roku 2012 i 2013 w laboratorium Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej przeprowadzone zostały badania przyczepnościowe zapraw typu PCC oraz kompozytu CFRP. Badania miały...