Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

Celem nadrzędnym Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, ustanowionego na mocy Umowy ramowej pomiędzy Szwajcarią i Polską jest:

"Przyczynienie się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez podniesienie poziomu wiedzy w szczególności poprzez badania stosowane oraz know-how i transfer technologii".

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wspieranie sektora badawczo – rozwojowego w Polsce oraz jego zintegrowanie z sektorem B+R na arenie międzynarodowej. PSPB wspiera realizację Wspólnych Projektów Badawczych realizowanych w partnerstwie przez polskich i szwajcarskich badaczy.

Na realizację wspólnych projektów badawczych przeznaczono kwotę w wysokości 62 646 602, 20 PLN, w następującym podziale:

  • szacunkowo 60 % całkowitej alokacji na wsparcie projektów o wartości od 804 780 PLN do 2 682 600 PLN (od 300 000 CHF do 1 000 000 CHF)
  • szacunkowo 40% całkowitej alokacji na wsparcie projektów o wartości od 2 682 601 PLN do 5 365 200 PLN (od 1 000 000 CHF do 2 000 000 CHF).

Wspólne projekty badawcze umożliwią naukowcom z Polski, wspólnie z naukowcami ze Szwajcarii, podejmowanie działań badawczych dotyczących konkretnych problemów w 5 obszarach tematycznych.

Wspólne Projekty Badawcze, będące wspólnymi przedsięwzięciami naukowymi naukowców polskich i szwajcarskich składane były w pięciu kategoriach tematycznych:

Strona Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego: http://www.swiss.opi.org.pl/